Opis i ciljevi projekta

Naziv projekta

QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj (2014. – 2016.)

Trajanje projekta

24 mjeseca (18.12.2014. – 18.12.2016.)

Vrijednost projekta

207.657,66 EUR

Izvor financiranja

Komponenta I programa IPA – Pomoć u tranziciji i jačanje institucija u okviru natječaja “Reinforcing Support of CSOs in Enhancing Transparency and Good Governance in Croatian Public Administration” (EuropeAid/134506/D/ACT/HR).

Glavni cilj

Glavni cilj projekta je povećati vidljivost javnih politika koje se tiču osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju te povećati pristup već postojećim rezultatima procjena i evaluacija kvalitete visokoobrazovnih institucija.

Specifični ciljevi

  • Izgraditi kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno zagovaranje transparentne i odgovorne provedbe mehanizama osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju
  • Razviti mehanizme za praćenje javnih politika vezanih za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju
  • Zagovarati povećanje pristupa i čitljivosti svih dostupnih informacija o kvaliteti u visokom obrazovanju

Očekivani rezultati

  • Članovi partnerskih organizacija civilnog društva educirani o postupcima praćenja i analize postupaka osiguranja kvalitete u visokom obrazovanja te praćenju javnih politika
  • Utvrđeni kriteriji za praćenje i analizu postupaka osiguravanja kvalitete te njihovog utjecaja na visokoobrazovne ustanove
  • Povećan pristup te čitljivost rezultata vanjskih vrednovanja osiguravanja kvalitete na nacionalnoj / lokalnoj razini
  • Kreirane koncizne i detaljne preporuke za unapređenje transparentnosti i vidljivosti postupaka osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju
  • Kreirane dugoročne preporuke i smjernice za omogućavanje lakšeg i razumljivijeg (user-friendly) pristupa rezultatima postupaka vrednovanja kvalitete u visokom obrazovanju za širu javnost
  • Povećana svijest ključnih dionika na nacionalnoj i lokalnoj razini o važnosti standarda osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju te dosljednog i transparentnog provođenja tih standarda od strane tijela javne vlasti i visokih učilišta