Projektne aktivnosti

  1. Osposobljavanje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD)

Aktivnost 1.1: Prva trening radionica

Jednodnevna radionica u kojoj će sudjelovati 10 sudionika održat će se u Zagrebu u uredu Instituta za razvoj obrazovanja (IRO). Cilj ove radionice je prenijeti znanje o transparentnosti u osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju projektnim partnerima.

Aktivnost 1.2: Druga trening radionica

Drugu jednodnevnu radionicu vodit će gospođa Liz Thomas (UK), međunarodna stručnjakinja u području visokog obrazovanja, s dugogodišnjim iskustvom na području osiguravanja kvalitete u sustavima visokog obrazovanja i politike s ciljem prenošenja svog stručnog iskustva projektnim partnerima, kako bi bili upoznati s najboljim međunarodnim praksama.

Očekivani rezultati:

Projektni partneri steći će znanja, vještine i alate koji će im omogućiti da samostalno procijene pitanja transparentnosti u osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju.

  1. Prikupljanje, obrada i analiza podataka o osiguravanju kvalitete

Aktivnost 2.1: Prikupljanje i analiza podataka

IRO će izraditi predložak i metodologiju za prikupljanje, obradu i analizu podataka o transparentnosti podataka o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju.

Aktivnost 2.2: Pisanje dokumenta

IRO će izraditi dokument sa smjernicama koje će organizacijama civilnog društva i drugim dionicima omogućiti analizu razine transparentnosti pri postupcima osiguravanja kvalitete i visokom obrazovanju u Hrvatskoj te donošenja relevantnih odluka na lokalnoj razini.

Aktivnost 2.3: Stručni pregled dokumenta

Dokument će biti podvrgnut detaljnoj analizi od strane lokalnih, ali i međunarodnih stručnjaka.

Očekivani rezultati:

Objavljen dokument koji sadrži smjernice za prikupljanje, obradu i analizu podataka, koji će omogućiti organizacijama civilnog društva analizu transparentnosti podataka o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj.

  1. Praćenje transparentnosti osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju

Aktivnost 3.1: Prikupljanje i obrada podataka

Projektni partneri provest će istraživanja o transparentnosti podataka o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju, svaki za vlastitu pojedinu županiju (Grad Zagreb, Osječko-baranjska županija, Splitsko-dalmatinska županija).

Aktivnost 3.2: Analiza podataka i izrada izvještaja

Prvi zadatak bit će sažeti informacije o razini kvalitete visokoobrazovnih institucija u pojedinoj županiji. Konačno, i najvažnije, izvještaj će sadržavati analizu javne dostupnosti informacija o osiguravanju kvalitete za pojedine visokoobrazovne ustanove u svakoj od tri županije. Izvještaj će završiti sažetkom nalaza i nacrtom preporuka o tome kako omogućiti veći pristup javnosti ovim informacijama.

Aktivnost 3.3: Stručni pregled dokumenta

Dokument će biti podvrgnut detaljnoj analizi od strane lokalnih stručnjaka kako bi se osiguralo da je metodološki ispravan te zadovoljava visoke standarde kvalitete.

Očekivani rezultati:

Izrađena tri izvještaja o transparentnosti podataka o osiguravanju kvalitete visokoškolskih ustanova u tri hrvatske županije. Dionicima će po prvi puta biti omogućen pristup vrijednim podacima o standardima kvalitete u visokom obrazovanju i njihovoj transparentnosti.

  1. Studija izvodljivosti za stvaranje nacionalne baze podataka o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju

Aktivnost 4.1: Radionica

Jednodnevna radionica održat će se u Zagrebu za 10 sudionika iz institucija projektnih partnera. Radionica će se sastojati od predavanja i rasprave o transparentnosti podataka o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju te relevantnim europskim trendovima i praksama.

Aktivnost 4.2: Izrada studije izvodljivosti

Konzorcij projekta razvit će dokument koji će analizirati isplativost korištenja različitih mogućih alata za poboljšanje transparentnosti osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju, donoseći preporuke koje bi najbolje odgovarale hrvatskom kontekstu.

Očekivani rezultati:

Dokument koji sadrži studiju izvodljivosti za stvaranje nacionalne online baze podataka o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju.

  1. Izrada i zagovaranje preporuka

Aktivnost 5.1: Izrada preporuka

IRO će pripremiti kratak izvještaj koji će sadržavati preporuke koje omogućavaju široj javnosti jednostavniji i lakši pristup rezultatima procjene kvalitete i evaluacije donošenja odluka o javnim politikama o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju.

Aktivnost 5.2: Susreti s dionicima

Sastanci će biti održani s ključnim dionicima, odnosno predstavnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Agencije za znanost i visoko obrazovanje te Sveučilišta u Zagrebu, kako bi im se predstavio dokument s preporukama i smjernicama koje omogućavaju široj javnosti jednostavniji i lakši pristup rezultatima procjene kvalitete i evaluacije donošenja odluka o javnim politikama koje se tiču osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.

Očekivani rezultati:

Donositelji odluka imat će sažete i konkretne preporuke za poboljšanje transparentnosti osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i za povećavanje vidljivosti javnih politika koje se tiču osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.

  1. Nacionalne i lokalne kampanje za podizanje svijesti

Aktivnost 6.1: Web stranica

Izradit će se web stranica projekta koja će pružati sve važne informacije o ciljevima i aktivnostima ovog projekta, postignutim rezultatima te o drugim relevantnim vijestima.

Aktivnost 6.2. Okrugli stolovi

Glavna platforma za raspravu o rezultatima projekta s dionicima i širom javnosti biti će tri okrugla stola koji će se održati u gradovima tri projektna partnera: Zagrebu, Splitu i Osijeku.

Aktivnost 6.3: Objavljivanje publikacije

Završna projektna publikacija bit će knjiga koja sadrži sve rezultate projekta i koja će biti objavljena na hrvatskom i engleskom jeziku.

Aktivnost 6.4: Dodatni načini širenja materijala

Slanje priopćenja svim hrvatskim medijima kako bi se širu javnost upoznalo s ovim projektom i njegovim rezultatima.

Očekivani rezultati:

Provedena je jedna nacionalna i tri lokalne kampanje podizanja svijesti usmjerene na službenike javne uprave, institucije i širu javnost, s ciljem podizanja svijesti ključnih dionika na nacionalnoj i lokalnoj razini o važnosti osiguranja kvalitete standarda u visokom obrazovanju i na dosljedno i transparentno provođenje takvih standarda od strane javne uprave i institucija visokog obrazovanja.