Publikacije

PROJEKTNA PUBLIKACIJA

sd
Uloga transparentnosti u unapređivanju kvalitete visokog obrazovanja (2016)

Autori(ce):
Ria Bilić, Ninoslav Šćukanec, Matija Sinković, Nikolina Svalina, Slobodan Škopelja, Marko Turk

Preuzmite publikaciju u PDF fromatu (hrvatski jezik)